Logo BOMAR - Rozwiązania dla Górnictwa Wersje językowe - English version, Version en castellano Vaya a Version en castellanoGo to English version Przejdź do STRONA GŁÓWNA
Przejdź do podstrony o BOMAR S.A. Przejdź do podstrony OFERTA Przejdź do podstrony POLITYKA JAKOŚCI Przejdź do podstrony REALIZACJE i REFERENCJE Przejdź do podstrony KARIERA Przejdź do podstrony KONTAKT
linia
linia
1 Tytuł - POLITYKA JAKOŚCI
 
 
 
Unia Europejska - Logotypy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
Wprowadzenie nowej oferty oraz wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie Bomar S.A. poprzez zakup specjalistycznych
maszyn
oraz oprogramowania informatyczno – projektowego.

Nazwa Beneficjenta
Bomar S.A.

Wartość projektu: 2 050 078,24 PLN
Wartość dofinansowania: 749 958,95 PLN

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
   
   
   


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
Misja gospodarcza firmy BOMAR S.A. na Międzynarodowych Targach
Eksploatacji Złóż Naturalnych w Sydney w Australi.

Nazwa Beneficjenta
Bomar S.A.

Wartość projektu: 28 722,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15 720,54 PLN

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
   
   
   


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
Misja gospodarcza firmy BOMAR S.A. na 14-tej Międzynarodowej Wystawie
Technologii oraz Sprzętu Wydobycia i Eksploatacji Złóż Naturalnych w Pekinie (Chiny).

Nazwa Beneficjenta
Bomar S.A.

Wartość projektu: 14 160,18 PLN
Wartość dofinansowania: 7 650,04 PLN

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
   
   
   


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
Misja gospodarcza firmy BOMAR S.A. na 19 międzynarodowych
Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOL ROSSII & MINING 2012 – Nowokuźnieck - ROSJA.

Nazwa Beneficjenta
Bomar S.A.

Wartość projektu: 23 680,44 PLN
Wartość dofinansowania: 13 177,80 PLN

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Modernizacja ostrzy do obrabiarki w sposób
umożliwiający chłodzenie ostrza za pomocą cieczy

 Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Chwyt do mocowania trójnika z systemu hydraulicznego
w obrotniku w obrabiarce

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Blok wykonawczy do systemów hydraulicznych
montowany z mniejszych elementów

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Frez ślimakowy modułowy

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
   Udział Unii Europejskiej:  78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Sposób kształtowania kół zębatych

Nazwa Beneficjenta:  BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji:  2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Sposób przewidywania tąpań i zagrożeń
                                              
Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- System łączenia przewodów hydraulicznych

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Stacja filtracyjna

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Urządzenie zasilające

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
 Okres realizacji:  2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Urządzenie załączające

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu:
Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej
- Skrzynka rozdzielcza kabli

Nazwa Beneficjenta: BOMAR S.A.
Wartość projektu: 132.301,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 78.719,09 PLN
Okres realizacji:  2013 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   
   

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Nazwa projektu:
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy BOMAR S.A.

Nazwa Beneficjenta:  BOMAR S.A.
Wartość projektu: 206.241,60 PLN
Udział Unii Europejskiej: 131.861,52 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
   
   

 

 

Stopka - Copyright 2009 BOMAR S.A. / Design by PORTRAY
Przejdź do www.portray.pl Przejdź do STRONA GŁÓWNA