Logo BOMAR - Rozwišzania dla Górnictwa Wersje językowe - English version, Version en castellano Vaya a Version en castellanoGo to English version Przejdź do STRONA GŁÓWNA
PrzejdŸ do podstrony o BOMAR S.A. PrzejdŸ do podstrony OFERTA PrzejdŸ do podstrony POLITYKA JAKOŒCI PrzejdŸ do podstrony REALIZACJE i REFERENCJE PrzejdŸ do podstrony KARIERA PrzejdŸ do podstrony KONTAKT
linia
linia
3
 
 


PRODUKTY

01. Systemy sterowania EH - Marco
02. Elementy złączne
03. Przewody wysokociśnieniowe
04. Węże hydrauliczne
05. Okucia hydrauliczne

06. Zawory
___ zawory odcinające
___ zawory zwrotne
___ zawory przelewowe

07. Multiwęże
08. Magistrale
09. Kolektory magistrale
10. Wysokie temperatury
11. Bębny napędowe
12. Obróbka skrawaniem


USŁUGI

01. Serwis sterowań hydraulicznych
02. Remonty sterowań pilotowych
___oraz elektrohydraulicznych

03. Projektowanie elementów
___hydraulicznych

04. Obróbka skrawaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
 

ZAWORY


ZAWORY ODCINAJĄCE
Zawory odcinające są stosowane w układach zasilająco- spływowych i służą do przepuszczania lub zamykania przepływu czynnika roboczego pod ciśnieniem.

ZAWORY
ZWROTNE
Zawory zwrotne są to takie zawory, które umożliwiają swobodny przepływ czynnika roboczego w jednym
kierunku i odcięcie przepływu w kierunku przeciwnym. Zamknięcie drogi przepływu następuje samoczynnie
w wyniku zmiany kierunku tego przepływu, w chwili zaistnienia równowagi sił po obu stronach elementu zamykającego.


ZAWORY PRZELEWOWE
Zadaniem zaworu przelewowego jest utrzymanie stałego, założonego ciśnienia w układzie hydraulicznym
oraz zabezpieczenie tego układu przed ewentualnym uszkodzeniem w skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.

 

 

 

Stopka - Copyright 2009 BOMAR S.A. / Design by PORTRAY
Przejdź do www.portray.pl Przejdź do STRONA GŁÓWNA